0

اخبار

نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک

مهر ۱۳, ۱۳۹۵ در ۱۰:۴۸ ق.ظ توسط

عبور و مرور وسائط نقلیه موتوری در شرایط نامساعد هوا، جاده های بد، همچنین در طول شب، همراه با خطر می باشد، در چنین شرایطی راننده باید واقعا هوشیار بوده و آمادگی لازم برای شرایط اضطراری را داشته باشد.

كلیات:

۱٫ هر معدنكار باید اطلاعاتی از كارهای سطوح مختلف معدن و شرایط كاری آنها مثل جاده های معدنی و محدوده های ترافیكی وسائط نقلیه سنگین را داشته باشد.

۲٫ اپراتور دامپ تراک باید با همه قوانین و مقررات و علائم ترافیكی دستگاهی كه در اختیارش قرار داده شده آشنایی كامل داشته باشد.

۳٫ اپراتور تراك باید در مورد جهت حركت مطمئن شود؛ برای حركت به طرف جلو، عقب، علائم دقیق و مؤكدی وجود دارد كه بشرح زیر است:

الف- دو بوق برای حركت به طرف جلو.

ب- سه بوق برای حركت به سمت عقب.

ج- یك بوق برای توقف تراك.

۴٫عادت های معمول در رانندگی مثل سرعت بیش از حد مجاز، بی اعتنائی به سایر مقررات در جاده های معدنی، بسیار خطرناك است و باید از انجام آنها جلوگیری كرد.

۵٫ موقعیت و جای كپسول های آتش نشانی و سایر وسائط اطفاء حریق را بداند.

نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک

۶٫ تراك را با موتور روشن ترك نكنید.

۷٫ در خلال شیفت كاری چند دفعه ترمز دستی مخصوص پارك را بصورت منظم بكار ببرید، و فقط از این ترمز برای پارك كردن استفاده كنید.

۸٫ هرگز ترمز اصلی را برای پارك كردن دستگاه بكار نبرید.

۹٫ قبل از حرکت، آینه های بغل را از لحاظ دید کافی و تمیز بودن بازبینی نمایید.

۱۰٫ هرگز اجازه ندهید كسی روی پله ها یا گلگیر خودرو بایستد.

۱۱٫ هرگز به تراك در حال حركت سوار نشده و یا از آن پیاده نشوید.

نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک

۱۲٫ افراد غیرمجاز را به تراك سوار نكنید.

۱۳٫جزوه ها و نشریات غیر لازم را در كابین نگه ندارید.

۱۴٫زمان سوار شدن به كابین تراك و یا پیاده شدن از آن، باید صورت شما به سمت تراك باشد و دستگیره های دو طرف پله ها را با دست بگیرید.

۱۵٫ زمانی كه می خواهید رادیاتور را چك كنید، قبل از برداشتن در رادیاتور، دمای مایع داخل رادیاتور را پایین بیاورید.

۱۶٫ از كپسول های آتش نشانی فقط برای خاموش كردن آتش استفاده كنید. اگر كپسولی مصرف شد به مسئول مربوطه گزارش دهید، تا نسبت به تعویض و پر كردن كپسول خالی اقدام نماید.

۱۷٫ وقتی تراك در وضعیت تخلیه قرار دارد به كسی اجازه ندهید كه در زیر بدنه و در معرض خطر قرار گیرد.

نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک

شروع به كار تراك ها (استارت):

۱٫ مطمئن شوید كه سطوح اطراف ایمن است و خطری در محدوده كار نیست.

۲٫ سیستم های كنترل كننده مانند ترمزها، جك ها، سیستم تخلیه، سیستم استارت، تجهیزات آگاهی دهنده و كنترل  كننده های اضطراری را كه جهت كار صحیح طراحی شده اند مرتبا چك كنید.

۳٫ هرگز قبل از آنكه ترمزها به فشار مورد نیاز برسند، حركت نكنید.

۴٫ هرگز خاطر جمع نباشید كه ترمز دستی تراك را متوقف خواهد كرد.

۵٫ احتیاط های توام با دوراندیشی بهترین تضمین برای ایمنی دستگاه می باشد.

۶٫ از برخورد صخره های تیز با تراك و از لبریز شدن آن جلوگیری نمایید.

۷٫ از روی كابل های محافظت نشده یا كابل هایی كه در ارتفاع كم آویزان است، رانندگی نكنید.

۸٫ همیشه وسیله را به محلی هدایت كنید كه بارگیری به بهترین نحو ممكن صورت گیرد.

۹٫ هرگز در زمان بارگیری تراك كابین را ترك نكرده و یا وارد آن نشوید.

۱۰٫ پس از تخلیه بار و قبل از حركت تراك مطمئن شوید كه كناره های تراك كاملا خالی شده است.

۱۱٫ در شب و در مواقعی كه دید كافی وجود ندارد چراغ ها را روشن نمایید.

۱۲٫ قبل از رانندگی كنترل نمایید كه درب ها بسته باشند.

۱۳٫ سایر قوانین ایمنی را مورد ملاحظه قرار داده و با اطاعت از همه قوانین در ایمنی كار بكوشید.

باربری:

۱٫ از حركت زیگـزاگ در جاده های معدنـی خودداری كنیـد، زیرا تجـربه نشان داده است كه این حركـت باعث بروز حادثــه می گردد.

۲٫ هنگام بارگیری در جاده هایی كه توده های سنگ معدن انباشته شده سرعت را كاهش دهید و از وسیله نقلیه جلو فاصله بگیرید.

۳٫ تحت شرایط سرعت و بار فاصله مناسب برای توقف را تعیین نمائید.

۴٫ در جاده های معدنی باید سمت راست جاده ها به تراك های معدنی اختصاص یابد.

۵٫ از لبه های پله ها و چاله هایی كه جهت انفجار حفر شده فاصله بگیرید.

تخلیه:

نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک

۱٫ در فاصله مطمئن و ایمن از محل تخلیه بایستید و منتظر علامت اجازه تخلیه باشید.

۲٫ قبل از تخلیه شخصا مطمئن شوید كه سطح انتخاب شده برای تخلیه مناسب می باشد.

۳٫ قبل از كشیدن اهرم تخلیه، مطمئن شوید ترمز آزاد بوده و بدنه پائین است.

۴٫ هنگام تخلیه، قبل از حركت جك، تراك باید كاملا متوقف شده باشد.

۵٫ كنترل كنید كه تراك در سطح صاف و مسطح اقدام به تخلیه نماید. در صورتی كه تراك در زمان تخلیه متمایل به یك طرف باشد پس از بلند كردن جك، ممكن است سقوط نموده و به سمتی كه مایل بوده بخوابد.

نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک

۶٫ اگر در زمان تخلیه كسی برای كمك و علامت دادن وجود دارد بدستورات او توجه كنید.

۷٫ جهت پیشگیری از واژگونی دامپ تراک، از جابه جائی بارهای حجیم و اشکال نامتعارف خوددرای کنید.

نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک

پارك كردن:

۱٫ هر جا كه ممكن است، سطح تراز زمین را برای پارك انتخاب كنید.

۲٫اگر مجبور به پارك تراك در یك سطح شیبدار می باشید تراك را به گوشه سمت راست هدایت كرده و در آن محل مبادرت به پارك نمایید.

۳٫ ترمز و قفل چرخ ها را اعمال كنید.

۴٫ در یك فاصله معقول از سایر وسایل پارك نمایید.

۵٫ بخاطر داشته باشید كه جاده های معدنـی محل پارك تراك هـا نیست. اگر ناگزیر به پارك هستید در امن ترین محل یا محدوده ای كه برای پارك تراك ها پیش بینی شده توقف كنید.

۶٫ هنگام تخلیه در لبه های محل تخلیه از جاهایی كه دارای ترك و شكاف بوده و انتهای لبه ها كه معمولا نرم و سست می باشد فاصله بگیرید.

۷٫ هنگامی كه تخلیه در لبه ها صورت می پذیرد چه در محل تخلیه سنگ معدن و چه در محل تخلیه مواد باطله و لبه جاده ها، همیشه برم در كناره آنها ایجاد كنید.(برم مانعی است كه از سقوط تراك جلوگیری می كند).

۸٫ باید كسی كه علامت می دهد در تمام طول مدت تخلیه قابل رویت باشد.

۹٫ همیشه بین چرخ هــای عقب تراك یا كمپرســی را از سنگ هــای كوچك تمیز كرد تا از پرتاب آنها كه مــوجب بروز صدمه می گردد، جلوگیری شود.

عبور و مرور:

نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک

۱٫ از تراك دیگری كه در جاده های معدنی در حال حركت است سبقت نگیرید، در صورت اجبار قبل از سبقت گرفتن مطمئن شوید كه جاده كاملا خالی و خلوت است. اگر وسیله از كار افتاده ایی مسیر شما را مسدود كرده سرعت خود را كاهش دهید و از منتهی الیه سمت راست با رعایت احتیاط عبور كنید.

۲٫ رانندگی ایمن به این مفهوم است كه راننده باید در جاده ها برای اعمال غیرایمنی سایر رانندگان عكس العمل مناسب را اتخاذ نماید.

۳٫ راننده باید با مقررات ترافیكی جاده های معدنی آشنایی كامل داشته باشد و در صورت شك و تردید باید از پرسنل شیفت های قبل یا مسئولین شیفت راهنمایی لازم را اخذ نماید.

نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک

۴٫ حد مجاز سرعت باید همراه با شرایط آب و هوا، شرایط جاده و ترافیك رعایت شود.

۵٫ تعقیب تراك های معدنی با فاصله كم بسیار خطرناك می باشد. راننده های سایر وسائل باید حداقل به اندازه ۳ برابر طول تراك ها از آنها فاصله بگیرند.

۶٫ هرگز وسیله نقلیه خود را پشت تراك های معدنی و وسائط نقلیه سنگین پارك ننمائید، زیرا اپراتور تراك های معدنی و وسائط نقلیه سنگین محدودیت دید داشته و در بعضی جهات اصلاً دید ندارند.

نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک

۷٫ همیشه سمت چپ تراك های معدنی حركت نمایید و هرگز از آنها سبقت نگیرید. سبقت گرفتن از تراك ها بی نهایت خطرناك بوده، و فقط در شرائطی كه موقعیت آنها بدقت سنجیده شود مجاز می باشد، زیرا اپراتور تراك هنگام كار با آن بوق وسائط نقلیه و سایر صداها را نمی شنود.

۸٫ راننده ها نباید وسائط نقلیه خود را خیلی نزدیك به سطوح بارگیری پارك كنند، پارك وسائط باید در یك فاصله مطمئن صورت گیرد.

نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک

۹٫ هرگز وسیله نقلیه را در مجاورت جبهه كار پارك نكنید.

۱۰٫ هرگز پیاده و یا با وسیله نقلیه به تراك های معدنی نزدیك نشوید مگر آنكه تماس روشن و دقیقی با اپراتور داشته باشید، در این حالت او باید دید كاملا آشكار و واضحی از شما داشته باشد.

۱۱٫ زمان بارگیری تراك ها برای جلوگیری از سقوط مواد معدنی كه امكان ریزش آنها از پهلو و از گوشه ها می باشد تا جایی كه ممكن است از تراك ها فاصله بگیرید.

نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک

ایمنی چرخ ها:

۱٫ از حركت جك و در رفتن آن جلوگیری نموده و كنترل نمائید كه سیستم ترمز ماشین كاملا اعمال شده باشد.

۲٫ اپراتور تراك باید در شروع هر شیفت لاستیك ها را چك كند و حداقل هر دو ساعت یكبار وضعیت باد و سایر شرایط مكانیكی كه ممكن است لاستیك را خراب كند مورد مراقبت قرار دهد.

ایمنی تعمیرات:

۱٫ در زمان سوخت گیری و زمان جابجایی ظروف سوخت، هرگز سیگار نكشید.

۲٫ زمان سوخت گیری موتور را خاموش كنید و اگر موتور داغ است احتیاط بیشتری بنمایید.

۳٫ برای تمیز كردن قطعات هرگز بنزین و گازوئیل بكار نبرید، برای این كار مواد شیمیایی غیر قابل اشتعال و حلال وجود دارد.

۴٫ نزدیك باطری ها سیگار نكشید و از ایجاد آتش و جرقه در مجاورت باطری ها نیز خودداری نمائید.

۵٫ هرگز برای كنترل درون خانه های باطری میله فلزی بكار نبرید.

۶٫ هرگز برای كنترل سوخت، كنترل باطری، بازدید سطح آب رادیاتور یا دیدن هر گونه نشتی در قسمت های مختلف دستگاه چراغ هایی كه شعله آزاد دارند بكار نبرید.

۷٫ بدانید كه وسایل آتش نشانی كجا نگهداری می شوند، چگونه باید آنها را بكار برد و برای چه نوع آتش سوزی بكار می روند.

۸٫ دست ها و لباس خود را از قسمت های متحرك دستگاه ها دور نگهدارید، هرگز راضی نشوید كه با اهمال كاری و رها كردن انگشت ها، آویزان كردن دستمال، شل كردن آستین ها، خود را به هلاكت بیندازید.

۹٫ جیب های خود را از هر وسیله ای كه ممكن است به داخل ماشین بیافتد خالی كنید.

۱۰٫ هیچگونه تنظیم، تعمیر و آزمایشی روی تجهیزات و ماشین آلاتی كه در حال حركت هستند انجام ندهید.

۱۱٫ قبل از شروع سرویس هایی مانند شستشو، روغن كاری، تمیز كردن ماشین آلات، كنترل تسمه ها، تنظیم ترمزها یا كلاچ، انتقال پوشش های محافظ، كار با سیستم هیدرولیك و انجام تعمیرات مطمئن شوید كه موتور خاموش است.

۱۲٫ اگر ضرورت داردكه یك ماشین در سطح شیبدار یا مورب تعمیر شود جلو و عقب ماشین را بطور محفوظ مسدود كنید.

۱۳٫ قبل از كار كردن زیر وسیله ای كه روی جك قرار دارد بدقت كنترل نمایید كه جك زیر شاسی قرار دارد و در ناحیه دیگری واقع نشده است.

۱۴٫ وقتی روی یك وسیله با بدنه بلند كار می كنید از وسایل محافظت كافی یا سایرتجهیزات ایمنی كه كار در بلندی را ممكن می سازد استفاده نمایید.

۱۵٫ مایع داخل رادیاتور داغ می شود و بنابراین فشار آن بالا می رود قبل از آنكه در رادیاتور را بردارید آنرا به اندازه كافی بپیچانید تا فشار مایع كم شود (هرگز قبل از كاهش فشار مایع داخل رادیاتور درب آنرا برندارید).

۱۶٫ قبل از باز كردن یا برداشتن در محفظه فشار هر وسیله هیدرولیكی فشار محفظه را با پیچاندن در محفظه كم كنید.

۱۷٫ وقتی كه زیر وسیله ای جك می زنید از جك قابل اعتماد استفاده نمایید، جلو و عقب چرخ ها را مسدود نمایید، ترمز را بكشید و جك را در حد ایمنی و قابل اعتماد باز كنید.

سیستم های قابل بازدید قبل از شروع كار:

الف- مكانیكی:

۱٫ قبل از شروع كار باید سیستم قفل كننده چرخ های جلو و عقب و ترمز دستی برای حفاظت بیشتر كنترل و تنظیم گردند.

۲٫ وقتی فشار را آزاد می نمائید بستن صحیح و اطمینان بخش محفظه باید به دنبال آن انجام شود.

۳٫ زمانی كه آب از تانك تأمین می شود مطمئن شوید كه فشار كافی در سیستم وجود دارد.

۴٫ در هوای سرد مخصوصا مهم است كه تانك های هوا حداقل یكبار در روز كاملا خالی شوند.

۵٫ زمانی كه تانك تأمین كننده هوا در دسترس دارید فشار آن را كنترل نموده و سعی نمائید كه در هیچ زمان از حد معین تجاوز نكند.

۶٫ ترمزها را همیشه بدقت تنظیم كنید و از دستورات سازنده تبعیت نمایید.

۷٫ تنظیم نادرست ترمزها می تواند شما را بسمت حادثه و تصادف سوق دهد.

۸٫ اگر چرخ ها به سیلندر مجهز شده اند آنها را بطور منظم و دوره ای بازدید نموده و قبل از انجام این كار از حركت چرخ ها جلوگیری كنید.

۹٫ حباب هوا در خطوط ترمزهای هیدرولیكی باعث بد كار كردن ترمزها می گردد.

۱۰٫ زمانی كه می خواهید روغن ترمز اضافه كنید فقط از روغنی كه سازنده پیشنهاد داده است استفاده نمایید.

۱۱٫ قبل از كار با سیستم های هیدرولیكی مطمئن شوید كه تمام فشار طبق دستورالعمل سازنده خارج شده است.

ب- الكتریكی:

۱٫ همیشه قبل از تغییر سیستم برقی باطری ها را از مدار قطع كنید.

۲٫ با روش های مختلف انجام كار و با روش های مخصوص و مورد نیاز كارها كاملا آشنا شوید.

۳٫ جهت نصب باطری ها و اتصال بست ها تمام احتیاطات لازم را رعایت نمایید.

۴٫ اگر مجبور شدید تراك را بدون باطری راه اندازی كنید یا جوشكاری در بدنه وسیله انجام دهید. اتصال باطری ها را از مولد جریان متناوب دینام قطع كنید این یك احتیاط لازم الاجراست.

۵٫ در موقع نصب باطری حتما مواظب باشید جای قطب ها عوض نشود. در صورتی كه جای قطب مثبت و منفی عوض شود به دینام صدمه وارد می آورد.

نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک

دستورات ایمنی مهم:                

۱٫ قبل از آنكه كاری را انجام دهید بدانید كه چه می خواهید بكنید.

۲٫ هر وسیله ای كه با قدرت برق كار می كند اگر دست كاری شود می تواند موجب بروز خطرات بزرگ و صدمات جدی گردد.

۳٫ زمانی كه تراك شما از نظر ایمنی در شرائط مناسب قرار دارد با آن كار كنید.

۴٫ فقط زمانی تراك را مورد بهره برداری قرار دهید كه مطمئن باشید سیستم استارت، سیستم بارگیری، سیستم حمل بار، سیستم تخلیه و توقف تراك از هر جهت، ایمن كار می كند.

۵٫ هر اقدام غیرمحتاطانه نه تنها شما را در معرض خطر قرار می دهد بلكه ممكن است باعث آسیب دیدگی اطرافیان نیز بشوید.

۶٫ تنها كار اجرایی شما كاری است، كه مجاز به اجرای آن می باشید.

۷٫ فقط كار با تجهیزاتی كه كاملا آنها را یاد گرفته اید توان شما را به میزان قابل توجهی بالا می برد.

۸٫ توجه داشته باشید باری كه به صورت انباشته بارگیری شده اگر از روی بی احتیاطی تخلیه گردد می تواند در مسیر موجب حوادث ناگوار گردد.

نکات آموزشی ایمنی در هنگام کار با دامپ تراک

منبع: آریا راه و safetymessage.com

برچسب‌ها, , , ,

پاسخ دهید